Tất tần tật pháp lý dự án A&T Sky Garden mới nhất

Quý anh chị đang tìm hiểu về dự án A&T Sky Garden ở Thuận An vừa được triển khai đợt đầu. Dưới đây là chi tiết tất cả về pháp lý dự án A&T Sky Garden được chúng tôi cập nhật chi tiết. Hãy cùng chúng tôi cùng đội ngũ Cường Land tìm hiểu xem pháp lý dự án đến đâu đã có gì? Đủ an toàn chưa?

Hiện tại pháp lý dự án A&T Sky Garden Lái Thiêu đã gần như hoàn thiện. Dự án đã có:

1. Chấp thuận chủ trương đầu tư & Chủ đầu tư: 
• Quyết định: Số 2073/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ký ngày 15/08/2023

Chấp thuận đầu tư
Chấp thuận chủ trương đầu tư

2. Quyết định chuyển đổi mục đich sử dụng đất
• Quyết định: Số 3484/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ký ngày 21/12/2023

Quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất
Quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất

3. Phê duyệt quy hoạch 1/500
• Quyết định: Số 5236/QĐ-UBND của UBND Thành phố Thuận An ký ngày 06/10/2023

Quy hoạch 1/500
Quy hoạch 1/500

4. Giấy phép môi trường
• Quyết định: Số 160/GPMT-STNMT của Sở TNMT tỉnh Bình Dương ký ngày 24/11/2023

5. Thẩm duyệt PCCC đối với thiết kế cơ sở
• Quyết định: Số 3411/PCCCC&CNCH-P4 của Cục Cảnh sát PCCC  và CNCH Bộ Công An

Phòng cháy chữa cháy
Phòng cháy chữa cháy

6. Giấy phép xây dựng 
• Quyết định: Số 196/GPXD của Sở Xây Dựng tỉnh Bình Dương ký ngày 16/01/2024

Giấy phép xây dựng A&T Sky Garden
Giấy phép xây dựng A&T Sky Garden

Chúng tôi cùng đội ngũ sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin chi tiết về pháp lý dự án A&T Sky Garden liên tục để quý anh chị có thể nắm bắt cơ hội đâu tư sớm và an tâm.

Xem thêm:

Tiến độ dự án A&T Sky Garden mới nhất

Đầy đủ thông tin dự án A&T Sky Garden chi tiết