Danh sách Căn Hộ Chung Cư Bình Dương mới nhất 2024

Danh sách Căn Hộ Chung Cư Bình Dương đã hoàn thiện

TÊN DỰ ÁN VỊ TRÍ QUY MÔ GIÁ BÁN
Opal Boulevard      
Ht Pearl      

Honas Residence

     
Phú Đông SkyGarden      
The Rivana      
Opal Skyline      
The Emerald Golf View      
Happy One Central      
Tecco Felice Home      

Danh sách Căn Hộ Chung Cư Bình Dương đang xây dựng

TÊN DỰ ÁN VỊ TRÍ QUY MÔ GIÁ BÁN
The Emerald 68      
A&T Sky Garden      
Green Square Garden      
Bcons City      
Bcons Polaris      
Phú Đông Sky One      
Habitat      
Picity Sky Park      
       

Danh sách Căn Hộ Chung Cư Bình Dương sắp triển khai

TÊN DỰ ÁN VỊ TRÍ QUY MÔ GIÁ BÁN
Opal Luxury      
Bcons Avenue      
Opal Cityview      
Symlife      
The Felix