13 loại giá đất được quy định mới nhất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 71/2024/NĐ-CP quy định về giá đất. Có hiệu lực từ khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực. Dưới đây là 13 loại giá đất được quy định mới nhất tại Nghị định 71/2024/NĐ-CP.

13 loại giá đất được quy định mới nhất
13 loại giá đất được quy định mới nhất. Ảnh: Cao Nguyên

Cụ thể, căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 71/2024/NĐ-CP quy định về nội dung xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất, đã quy định cụ thể 13 loại giá đất như sau:

1. Giá đất trồng cây hằng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hằng năm khác;

2. Giá đất trồng cây lâu năm;

3. Giá đất rừng sản xuất;

4. Giá đất nuôi trồng thủy sản;

5. Giá đất làm muối;

6. Giá đất ở tại nông thôn;

7. Giá đất ở tại đô thị;

8. Giá đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp;

9. Giá đất thương mại, dịch vụ;

10. Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;

11. Giá đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản;

12. Giá các loại đất trong khu công nghệ cao;

13. Giá các loại đất khác theo phân loại đất quy định tại Điều 9 Luật Đất đai 2024 chưa được quy định từ điểm a đến điểm m khoản này theo yêu cầu quản lý của địa phương.

Nguồn: Laodong.vn